Relații clienți: 0730 563 000

Cos: 0 produse
0  lei

Termeni si conditii

Termenii si conditiile generale se aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre Seleron SRL prin intermediul magazinului online www.seleron.ro catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti. Urmatorii termini folositi vor avea intelesurile de mai jos:

Art.1 Definitii

  • Cumparator - persoana, firma, companie sau alta entitate juridica care emite o Comanda;
  • Vanzator - societate comerciala Seleron SRL cu sediul social in Suceava, str. Statiunii, nr.12, CUI: RO20745256, Nr. Reg. Comertului J33/136/2007;
  • Bunuri si Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza sa fie livrate de catre Vanzator, Cumparatorului;
  • Comanda - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile iar Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora
  • Contract - O Comanda confirmata de catre Vanzator;
  • Drepturi de proprietate Intelectuala (in cele ce urmeaza DPI) -toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus;
  • Specificatii - toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in Comanda.

Art.2 Documente contractuale

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul www.seleron.ro, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic saul e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile. Comanda va fi compusa din urmatoarele documente:

  • - Comanda si conditiile sale specifice;
  • - Specificatiile Cumparatorului (unde este cazul);
  • - Termenii si conditiile de vanzare.

Daca Vanzatorul confirma Comanda, acest lucru implica o acceptare a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire. Vanzatorul nu considera o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.

Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vanzator. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail).

Art.3 Extinderea obligatiilor Vanzatorului

Informatiile prezentate pe site-ul www.seleron.ro au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. Seleron isi rezerva dreptul sa completeze si sa modifice orice informatie de pe site.

Art.4 Cesionarea si subcontractarea

Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta catre o terta parte serviciile ce tin de onorarea comenzilor, prin informarea Cumparatorului, fara acordul acestuia. Vanzatorul se face responsabil fata de Cumparator pentru obligatiile prevazute in contract.

Art.5 Dreptul de proprietate Intelectuala (DPI)

Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice prin diverse canale informatiile primite de la Vanzator. Numele site-ului www.seleron.ro precum si insemnele grafice sunt marci inregistrate in proprietatea Seleron SRL si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul proprietarului.

Art.6 Confidentialitate

Toate documentele si informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele vor fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu acordul scris al Vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentialitate din partea celui care le primeste.

SC SELERON SRL nu va pastra datele de card ale clientilor.

Art.7 Livrare si transport

Vanzatorul se oblige sa livreze Bunurile si Serviciile in sistem de curierat catre Cumparator. Vanzatorul va livra marfa in ambalajul original, sigilat al producatorului impreuna cu documente aferente. Vanzatorul va efectua livrarea pe teritoriul Romaniei.

Art.8 Facturare - plati

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o facture pentru Bunurile si Serviciile livrate iar Cumparatorul are obligatia sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii.

Art.9 Garantii

Toate produsele comercializate beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor.

Art.10 Transferul proprietatii

Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferata la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in Comanda (intelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului).

In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii si achitarii contravalorii acestora.

Art.11 Raspundere

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.

Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc obligatiile contractuale.

Art.12 Forta majora

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

Art.13 Jurisdictia

Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii aparute din interpretarea si executarea acestui contract se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instantele judecatoresti competente de la sediul Vanzatorului.